fbpx
Powerwriting.dk

10 gode skrive(proces)råd – der virker, også i længden

Hvordan skriver du mere og bedre – hvad enten det drejer sig om dine rapporteringer, faglige artikler, webtekster, ph.d.-afhandlinger, romaner … eller bare din strøm af e-mails, blogindlæg eller salgstekster? Få 10 gode skrive(proces)råd, som jeg har udviklet i samarbejde med en håndfuld ph.d.-studerende, forskere og andre, der skriver rigtig meget.

Fyr evt. ekstra op under din skriveglæde og tekstproduktion med kursus-klassikeren ‘Flowskrivning – Skriv effektivt, skriv med glæde’ 

 Få 10 skriveråd, der virker. Også i længden!

1) Accepter at slippe en del af kontrollen

At skrive er pr. definition kreativt og indebærer derfor et vist tab af kontrol. Kreativitet er en almenmenneskelig, daglig aktivitet, der fundamentalt går ud på, at du kobler forskellige erfaringskomplekser dybt i dit sind – så der kommer noget tredje ud af det. Kreativitet karakteriserer mennesket som art.
At skrive en tekst er altid en kreativ proces. Det betyder, at du ikke kan kontrollere den fuldt bevidst, som når du fx arbejder med faktuelt eller empirisk materiale. Skriveprocessen kræver skift mellem bevidste overvejelser og mere ubevidste og frie, undersøgende skrivninger (fx nonstop). Det nødvendige tab af kontrol kan være en stor udfordring for din reptilhjerne (”Det her er noget rod/fører ingen vegne – flygt eller dø!”).

2) Accepter skrivestop

Idéudviklende skrivning/nye erkendelser kræver inkubationstid (ubevidste processer). Derfor er skrivestop en almindelig del af skriveprocessen, om end den helst ikke skal føre til uendelige overspring, udsættelse eller skriveblokering. Skrivestoppet kan være et udtryk for, at dit sind forsøger at koble sig frem til nye pointer og indsigter – eller måske for, at du mangler konkret viden eller er forstyrret af noget helt tredje (flowforskerne kalder det psykisk entropi, hvilket betyder, at der er uorden i din bevidsthed, fx som følge af stress, vrede, manglende viden/overblik, personlige kriser osv.).

Gode måder at komme tilbage til fordybelsen og et skriveflow på er at skrive søgende (logbog, frie notater mv.), skrive lidt og ofte (fx Brief Daily Sessions, 15-60 minutter), researche, mens du skriver og associerer frit ned på papiret – men også at skrive meget om, og gerne uden at være for afkrævende (se punkt 6).

3) Skab mange skift – især når du går i stå

Alle former for skift puffer til erfaringsskemaerne dybt i dit sind og kan potentielt hjælpe dig videre. Du kan fx skifte skriveredskab fra computer til logbog/papir, bruge mind maps eller emnekort, ændre fysisk arbejdsrum, udskrive teksten, klippe den fysisk i stykker (Cut up-teknik), lave en kollage, der afbilder væsentlige pointer, gå en tur eller tale med en kollega om dine ideer. Osv.

Knap - gør som 4000, m klikher sort baggrund_620

4) Fasthold tålmodigheden/positiv selvsnak

– også når det går trægt, eller du måske slet ikke får skrevet. Den amerikanske skriveprofessor Robert Boice siger, at du bevidst skal tilstræbe en tålmodig grundstemning, som om ”du nyder en samtale med en god ven” eller ”lægger et puslespil”, mens du skriver. Dæmp reptilhjernens hang til flugt og negativ, indre selvsnak (”Det her går aldrig godt, jeg har alt for travlt … projektet hænger mig ud af halsen …” osv.)

5) Brug forskrivning – skriv frit og generende

Fx nonstopskrivning/freewriting. Udsæt din modtagerbevidsthed, dit selvkritiske blik og din eventuelle afkrævende indstilling til tekstkvaliteten så længe som muligt. Gå i stedet til stoffet med selvsnak a lá: ”Jeg skriver ikke på noget genialt, nu prøver jeg bare at samle tankerne lidt, ser om der kommer noget.” Derved udsætter du et unødvendigt pres på skrivesituationen – hvilket også modvirker din egen eventuelle hang til at undgå og udskyde skrivningen. Selvfølgelig ender du med at foretage den gængse selvkritik, korrektioner, reviews, omskrivninger osv.

6) Skriv meget om – og gerne, så teksten bliver længere af det

De fleste gode ideer opstår, når du gennemskriver og reviderer din tekst, fordi du kobler stoffet på ny og trænger et spadestik dybere i dine erkendelser. Inden for idéudvikling ved man, at den gode idé som regel først opstår i 3-5 omformning. Det er også et godt argument for at skrive bare ét eller andet, selv noget rigtig dårligt.

At skrive med den bevidste hensigt at gøre teksten længere modvirker et ikke særlig hensigtsmæssigt og meget udbredt skriversymptom: hangen til at barbere din tekst ned til to forkølede linier eller et meget kort afsnit for tidligt. Sørg for, at der er meget råtekst, før du skærer ind til benet.

Knap - gør som 4000, m klikher sort baggrund_620

7) Planlæg

a) din arbejdstid og rammerne: Hvornår og hvordan kan du skrive/fordybe dig uforstyrret? Start med overkommelige mål, fx Brief Daily Sessions eller logbog. Skab gode rammer for fordybelsen – hvad enten det betyder, at du lukker døren til dit kontor, skriver hjemme, afbryder internetforbindelsen, skriver i hånden eller måske skriver i rum, hvor der er andre mennesker (fx på en café, et bibliotek eller i toget!).
b) indholdet – lav en klassisk disposition. Eller alternativt en uformel plan! En uformel plan kan være et stykke papir med nogle stikord, emnekort, en tegning, en kollage, lille planche, et mind map eller det hele eller dele af det på en gang. Uformelle planer indbyder til mange koblinger i dit stof og giver derfor tit nye ideer og associationer.

8) Styrk dine konkrete skrivekompetencer

– navnlig hvis du skriver i en genre, medie eller et sprog, du ikke er vant til. Eller hvis du bruger et knudret eller måske for stift eller fortættet sprog. Oplevelsen af (og selvsnakken om) ikke at skrive klart eller godt nok virker hæmmende for skrivelysten og din produktivitet. Tag et skrive- eller formidlingskursus for akademikere – eller læs en bog om emnet.

9) Tal med andre om projektet – og lav research

Samtaler med andre modvirker oplevelsen af faglig og fysisk isolation og kan give mange konkrete ideer. Du kan tale med kolleger, der har en vis indsigt i dit stofområde, metode osv. – men også med alle mulige andre. Selve det at høre dig selv tale og formulere spørgsmål og essenser virker afklarende og giver ideer. Derfor skal du også helst skrive ned, mens I taler.
Research er vel nok den mest udbredte og en vældig effektiv måde at bringe dine tanker videre på – men modvirk, at din research bliver en uendelig overspringshandling! Nøjes med at læse det, der skal til for at skrive den tekst, du er i gang med. Og igen: Skriv frit og associerende ud fra din research.

10) Gå eller løb en tur, før du skal skrive

Flere undersøgelser viser, at folk, der bevæger sig, går hurtigt af sted, løber, cykler eller lignende, løser en kreativ opgave markant bedre end de, der sidder stille før arbejdet. Virkningen holder i mere end to timer efter, at deltagerne har bevæget sig – se fx:
http://campaign-archive.com/?u=34f3af10450750d48a72d61f2&id=78bO1Z9oKu&e=87bae8b532

Sådan!
Nu er vi i fuld gang. Og meget mere følger, hvis du skulle have fået lyst til at deltage i Flowskrivning-kurset:

FLOWSKRIVNING – Skriv effektivt, skriv med glæde

Flowskrivning300_skrivekursus_Bo_SkjoldborgVil du skrive gode tekster hurtigere? Brug to dage på at udvikle din skriveproces, så du kommer til at skrive mere effektivt og med langt større glæde.

“Nonstop var åbenbaringen. Jeg opdagede, at min fantasi ikke havde forladt mig. Den var blot parkeret.”
Læs flere anbefalinger

Pris: 4.200 kr. for to hele dage (og 2.500 for studerende, ledige, kunstnere og tidligere kursister).

Og hvis du synes, det lyder dyrt, så luk lige øjnene og tænk på, hvad det egentlig koster dig (eller din arbejdsplads) at sidde et par dage, uger eller måneder uden at få skrevet (særlig meget) … både i form af spildtid, ærgrelse (selvbebrejdelse) og penge. Eller tænk på, at kursusprisen svarer nogenlunde til, hvad en god tekstforfatter tager for ét skærmbillede tekst … og det bliver din skriveproces ikke bedre af.

Læs om alle skrivekurserne

Vil du i gang med at skrive bedre lige nu?

Så er nyhedsbrevet et rigtig godt bud på dit første skridt. Tilmeld dig og få 10 e-mail-lektioner om at skrive bedre på jobbet + et stort uddrag af to populære skrivebøger. Kurset starter nu!

Få gratis skrivetips til dig og din virksomhed

Gør som over 4000 andre skrivere på jobbet:
Følg nyhedsbrevet og få viden, værktøjer og skrivetips — så du lærer at skrive mere produktivt, enkelt og nærværende.
+ Gratis uddrag af to populære skrivebøger lige nu.
Ja tak,jeg vil gerne have boguddragene og masser af skrivehjælp.

PS: Sagde artiklen dig noget? Så vil det glæde mig meget, hvis du deler den med vennerne eller andre interesserede:

About